Tjänster

Vi hjälper er med allt från avloppsrensning till slamsugning

Stopp i Avloppet - Rena Rör

Högtryckspolning

Har du problem med stopp i ditt avlopp? Det löser vi genom att högtrycksspola bort det som ställer till problem. Högtryckspolning av avlopp är den mest effektiva metoden att rensa avlopp på. Spolningen görs med vanligt vatten under med ett väl avvägt tryck och lämpar sig bra oavsett dimension. Inga kemikalier behövs – bara rent vatten.

Det kan finnas många anledningar till att det uppstår problem i ert avlopp. Överrepresenterat är fettansamlingar i rören som byggt upp under lång tid. Andra vanliga orsaker till problem i avloppet är sprickor, dåligt självfall på rören, hål i avloppsrören, skarvförskjutningar, synliga gummitätningar, avlagringar, inträngande rötter, sättningar, främmande föremål eller inte minst byggmaterial som spolats ut i avloppet vid rengöring av hinkar osv.

Kamerainspektion

Vi utför även kamerainspektion för att bestämma ledningarnas status inför om- eller tillbyggnad och renovering av stammar. Samt slutbesiktning på nybyggda avloppsledningar.
I samband med en inspektion bör ledningarna spolas rena för att få bättre bild och för att avlägsna föremål och avlagringar avlägsnas, invändiga ytor blir synliga och framkomligheten i ledningen blir bättre.

Grävning

Ibland är det tyvärr så att avloppsrörens ”bäst före datum har gått ut”. Vi garanterar då att vara snabbt på plats med vår grävare och se till att ni får nya rör så snabbt som det är möjligt.

Slamsugning

Har du råkat ut för översvämning kan du räkna med att det blir stopp inom en överskådlig framtid. Vattnet drar nämligen med sig grus och slam som med tiden klibbar igen. En regelbunden slamsugning gör att du minskar dessa eventuella problem.
Vi slamsuger allt från rännstensbrunnar till vanliga avlopp. Vid akuta problem är vi som sagt snabbt på plats. Vi slamsuger & backspolar även infiltrationsanläggningar.

Stamrensning

Bubblar det i diskhon? Har det börjat lukta illa. Detta är första tecknen på att avloppet börjar bli igensatt. Stopp i avloppet är som ingen rolig historia men det avhjälper vi effektivt genom att i spola med högtryck eller suga rent.

Rotfräsning

Vi utför rotskärning av rötter och andra hårt sittande föremål i avloppsledningar.

Hetvattenspolning

Det överlägset bästa sättet att bli kvitt fettansamlingar i avloppet. Vi hettar upp vattnet till 65-80 grader innan vi spolar avloppet.

Upptining av frusna vattenledningar

Vintertid är det inte allt för ovanligt att vattenledningarna fryser. Dessa tinar vi med hjälp av vår hetvattenpanna som ger en temperatur upp till 90 grader.


Stopp i Avloppet - Rena Rör